Doprava

Parkovací technologie

Hlavní parkoviště v Českém Krumlově, jsou vybavena samoobslužnou parkovací technologií s přenosem informací pomocí magnetického záznamu. (dodavatelem technologie je společnost DESIGNA Parking & Access s.r.o.)
Parkoviště P1, P2, P3 a P5 jsou vybavena plně samoobslužným systémem.

Z pohledu běžného zákazníka systém funguje tak, že zákazník přijede s vozidlem k vjezdové závoře vybraného parkoviště. Při zastavení před závorou má řidič po levé straně vozidla tzv. "vjezdový stojan". Po zmáčknutí horního tlačítka (je podbarveno zeleným světelným polem) je zákazníkovi nabídnut parkovací lístek.

Odebráním parkovacího lístku se otevře vjezdová závora a zákazník vjíždí na parkoviště. Zákazník zaparkuje na volném vybraném místě. Parkovací lístek obsahuje magnetický záznam a nesmí přijít do přímého styku s vnějším magnetickým polem (magnety u reproduktorů, magnetické zámky kabelek apod.) aby nedošlo k znehodnocení lístku. (V tom případě by byl zákazník penalizován jako při ztrátě lístku). Doporučujeme mít parkovací lístek u sebe a platbu za parkovné potom provést při návratu ještě před příchodem k automobilu.

V případě, že doba parkování nepřekročí 40 minut, zákazník přijede s parkovacím lístkem přímo k výjezdovému stojanu a vložením lístku se mu aktivuje otevření závory pro výjezd. V ostatních případech zákazník před ukončením parkování uhradí parkovné v automatické pokladně.

Doporučujeme při prvním placení u pokladny prostudovat návod, který je umístěný v pravém horním rohu pokladny, případně sledovat světelný displej umístěný v levém horním rohu.

Při příchodu k pokladně bliká světelný terč u místa, kam je zapotřebí vložit parkovací lístek (parkovací lístek lze vložit v libovolné poloze, pouze kratší stranou dopředu). Na komunikačním displeji se objeví částka pro úhradu parkovného v českých korunách. Úhradu lze provést mincemi či bankovkami, jejichž zobrazení je znázorněno na pokladně. Při vložení platitla komunikační displej vždy zobrazí, jakou částku je třeba ještě doplatit. V případě placení v EURO měně se i doplatky objevují v českých korunách. Při přeplatku parkovného pokladna vrátí přeplatek v českých mincích. Pouze Pokladna č.1 na parkovišti P1 (V Jelení zahradě) vrací přeplatek v českých bankovkách a mincích**. V případě, že zákazník požaduje účtenku za parkování, zmáčkne v průběhu placení nebo po jeho ukončení (pokuid nezačal platit již další klient) tlačítko "účtenka" a po provedení platby je v příslušném poli vytisknuta účtenka za parkování..

Po zaplacení parkování počíná běžet 15 minutová lhůta na opuštění parkoviště. V případě, že zákazník tuto lhůtu překročí, je následně při výjezdu vyzván komunikačním panelem u výjezdového stojanu k doplacení parkovného. Při výjezdu vloží zákazník parkovací lístek do výjezdového stojanu, čímž se zároveň otevře výjezdová závora a zákazník volně odjíždí z parkoviště.

V případě jakéhokoliv problému, má zákazník možnost komunikačního spojení s operátorem v dispečinku parkovišť. Spojení nastane po stisknutí tlačítka s piktogramem telefonního sluchátka na jakémkoliv aktivním prvku technologie (vjezdový stojan, výjezdový stojan, automatická pokladna)


Další informace